På Stoa Legesenter jobber legene Ole Christian Fiane, Kristian Austad og Torstein Værland.

Alle tre legene har sagt opp sine fastlegeavtaler med Arendal kommune.

Dr Fiane avvikler sin praksis 1. april 2023 for å bli pensjonist. De fleste av pasientene på Dr. Fianes liste vil få tilbud om ny fastlege ved Bjønneslegene, og Arendal kommune arbeider for at også de resterende skal bli overført til ny fastlege. Arendal kommune arbeider også med å gi nytt fastlegetilbud til pasientene på Dr Austad og Dr Værlands lister.

Dr Austad og Dr Værland vil fortsatt betjene sine listepasienter ut april måned, dog med noe redusert kapasitet grunnet avvikling av senteret fra og med 1. mai 2023.

Åpningstiden er mandag til fredag 08:30-14:00.

Reseptbestilling, timebestilling og e-konsultasjon finner du på helsenorge.no.

2. mai 2023 åpner Dr Austad et nytt, privat allmennlegetilbud ved Arendal Medisinske Senter på Stoa.

© 2023 stoa-legesenter.no

Stoaveien 45A, 4848 Arendal

370 22700